Vi bryr oss om varandra är en nätrörelse. Vi fotar, skriver och twittrar för kärlek, glädje och gemenskap. Vi ger näring åt demokratin.

När många människor tar upp samma sak vid samma tillfälle påverkar det debatten. Nu är det dags att sprida demokratiska idéer och visioner genom att beskriva och upprepa det vi tror på.

Det handlar om medborgare som pekar ut samhällets riktning.

  • När vi ser kvinnor och män arbeta på lika villkor uppmärksammar vi det.
  • När vi upplever orättvisor så diskuterar vi hur vi når ett mer rättvist samhälle.
  • När någon sopar problem under mattan visar vi hur det faktiskt ser ut att ta ansvar för sina handlingar.

Vi upprepar det vi tycker är viktigt och uppmärksammar varandras förslag med länkar och retweets, som ett sätt att säga ”det här, det här är viktigt”. Vi målar upp den värld som vi vill leva i, som vi håller på att skapa. Vi bryr oss om varandra!

Ja, jag vill va med!