Vi förenas i våra värderingar

Demokrati bygger på empati för varandra, på medborgare som bryr sig om varandra och som tar ansvar inte bara för sig själva utan för sina familjer, för samhället och för sin nation.

Värderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa har sitt ursprung i empati och ansvar.

Demokratiska synsättets logik
(Klicka på bilden för att förstora)

Vi agerar tillsammans för att skapa och underhålla vägar och broar, offentliga byggnader och parker, ett utbildningssystem, ett starkt ekonomiskt system, ett effektivt rättsväsende, dammar, avlopp och ett elnät, väderbevakning, ren luft och rent vatten, och så vidare. Folkhemmet är vad vi, folket som bryr sig om varandra, ger till varandra.

Vi delar på uppgifter och verktyg. Vi förser våra barn med bra utbildningar. Vi skyddar varandras hälsa och säkerhet. Vi bygger ett starkt, öppet och ärligt finansiellt system. Vi skyddar de demokratiska institutionerna för att alla som delar detta ansvar ska få uttrycka sin röst om hur ansvaret ska skötas. Detta är vår demokrati.

Aktivera det demokratiska synsättet

Precis som de konservativa i USA på sjuttiotalet startade ett långsiktigt arbete för att ändra människors attityder måste vi lägga grunden för framtidens demokrati.

Konservativa politiker, ekonomer och tänkare har ägnat sig åt att förändra människors synsätt på bred front. Englands premiärminister Margaret Thatcher uttryckte det så här 1981

”Economics are the method; the object is to change the heart and soul.”

Vi måste också sträva efter att ändra människor i själ och hjärta. Målet är att stärka människors empati och göra samarbete till norm, att människor ser på samarbetslösningar som det normala, som utgångspunkten i sin vardag.

När vi upprepar demokratiska värderingar stärks de. När vi upprepar demokratiska lösningar stärks de. När vi upprepar och sprider det demokratiska synsättet så stärks det i människor och gör det svårare för rasistiska idéer att få fäste.

Vi bryr oss om varandra är en folkrörelse som bloggar och formulerar det demokratiska samhälle som vi bygger och vill leva i. Alla kan blogga, även du! Anmäl dig här så får du den information du behöver för att börja blogga och stärka demokratin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *