Uncategorized

Ett demokratiskt synsätt

Publicerat den

Vi människor bryr oss om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra. Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra. Empati och ansvar är demokratins moraliska grund. Värderingarna är enkla men genomsyrar alla demokratiska idéer och koncept​. Andra värderingar som […]