Om

Vi bryr oss om varandra drivs av Rikard Linde och Anders Forsbom, två naturvänner med bakgrund i miljörörelsen. Rikard arbetar till vardags med opinionsbildning och webbproduktion och Anders som teknikkonsult med passion för energieffektivisering.

Kontakt

rikard@vibryrossomvarandra.se

anders@vibryrossomvarandra.se

Twitter

@Vibryrossom

Så hanterar vi dina uppgifter

Ditt namn publiceras tillsammans med alla andra som deltar i uppropet. Epostadressen används endast för kommunikation mellan dig och oss om frågor kopplade till uppropet.

Om du vill ändra på något når du oss via epost.